NOTER TASDIKLI TERCüME

Noter tastiği ve noter tasdikli  çoğu zaman birbiriyle karıştırılan iki eylem olmuştur. Noter tasdikli sözleşme, ihale dosyaları, pasaport, tutanak, diploma, öğrenci belgeleri ve benzeri resmi evrakların noter yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesidir, böylece hem tercüman hem de müşteri yasal sorumluluk alır. Noter tastiği ise, tercüme edilen evrakların ve belgelerin bağlı noterliklerce onaylanması işlemidir.

Tercüme, uzman ve kapsamlı yeminli tercüman kadrosuyla tüm resmi dillerde noter tasdikli tercüme yapar. Beyoğlu ile Taksim’in merkezinde olması ve 14 yıllık tecrübesi sayesinde birçok noterle çalıştığından çevirileriniz en kısa sürede bitirilir. Noter tarafından belirlenen tasdik ücreti ödendikten sonra, çevirinizi istediğiniz gün ve saatte sizlere teslim ediyoruz.


HİZMETLERİMİZ